Събота, 30 Май 2020

Скорец

1. Чуеш ли да пее или видиш насън скорец, значи ти предстои загуба на близък в скоро време.