Четвъртък, 23 Септември 2021

Склероза

1. Има ли някой склероза в съня ти, значи ще се държиш нечестно към колеги или приятели.

2. Сънуваш ли, че ти имаш склероза, значи ще искат да те наранят или обидят.