Петък, 5 Март 2021

Скарване

1. Караш ли се в съня си с човек, който не познаваш, значи трябва да се придържаш към интуицията и мнението си.

2. Видиш ли приятел или роднина в съня си да се карат, значи трябва да се вслушаш в съветите на почитана личност.