Неделя, 10 Декември 2023

Сюнгер

1. Сънуваш ли сюнгер, значи не трябва да даваш вещи на заем или пари.