Четвъртък, 6 Май 2021

Сянка

1. Видиш ли в съня си сянка, значи те застрашава нещо.

2. Видиш ли, че някой е на сянка, означава че нещо се пази в тайна от теб.

3. Сънуваш ли сянка на умрял човек, значи ти предстоят затруднения, неприятности, проблеми със здравето.

4. Видиш ли насън сянката си, значи има вероятност да спечелиш от сделка с имот или да наследиш нещо.

5. Сънуваш ли, че си на сянка, значи ти предстои да си защитаван от влиятелен човек.

6. Видиш ли на сън нечия сянка, значи не трябва да се заемаш с рисковани действия, да не пътуваш.