Четвъртък, 29 Септември 2022

Ситост

1. Изпитваш ли в съня си ситост, значи ще имаш грижи и тревоги, ще изпитваш страдания от бедност и недоимък.