Понеделник, 18 Януари 2021

Ситост

1. Изпитваш ли в съня си ситост, значи ще имаш грижи и тревоги, ще изпитваш страдания от бедност и недоимък.