Понеделник, 26 Февруари 2024

Синигер

1. Чуеш ли или видиш насън синигер, значи се радваш и веселиш с компания и приятели, ще имаш постижения.