Петък, 29 Май 2020

Синдикат

1. Сънуваш ли синдикат, значи ще имаш активна общественополезна работа, усилена дейност сред хората и изяви.