Сряда, 29 Септември 2021

Силаж, силажна яма

1. Видиш ли насън силаж, значи че си застрашен да изгубиш или да изхарчиш това, което си спечелил.