Петък, 8 Декември 2023

Шрифт

1. Използваш ли или видиш в съня си дребен шрифт, значи че постиженията ти ще останат тайни и скрити.

2. Удебелен и едър шрифт в съня ти, значи ти предстои да ти бъдат присъдени заслуги, които са неверни.