Вторник, 23 Април 2024

Шарлатанин

1. Видиш ли в съня си шарлатанин, значи не трябва да избързваш с коментарите и приказките.