Четвъртък, 16 Септември 2021

Шарлатанин

1. Видиш ли в съня си шарлатанин, значи не трябва да избързваш с коментарите и приказките.