Събота, 9 Декември 2023

Шаман

1. Сънуваш ли себе си като шаман, значи неблагоприятно стечение на обстоятелствата ще попречи на любовните ти отношения или на работата.

2. Видиш ли шаман в съня си, който извършва заклинания, значи ти предстоят неприятности и опасности.