Неделя, 26 Май 2024

Шамандура

1. Види ли в съня си шамандура, значи че имаш измамни намерения.

2. Държиш ли се в съня си за шамандура, означава че се залъгваш с временни успехи, разчиташ на несигурна подкрепа.

3. Поставяш ли в съня си шамандура, значи ще залъгваш неприятелите си.