Неделя, 14 Април 2024

Шофиране

1. Ако шофираш в съня си, ще постигнеш бърз напредък в заниманията си.