Събота, 30 Май 2020

Шивачница

1. Сънуваш ли шивачница, значи ще имаш сериозни неща за вършене на работното място и ще ви повишат.