Петък, 19 Април 2024

Шивачница

1. Сънуваш ли шивачница, значи ще имаш сериозни неща за вършене на работното място и ще ви повишат.