Събота, 25 Септември 2021

Шифър

1. Шифроваш ли насън съобщение, значи лоялността ти ще бъде подложена на проверка.

2. Разгадаваш ли насън шифър, значи ще разбереш, че някой те предава.