Понеделник, 15 Април 2024

Шибой

1. Береш ли или видиш в съня си шибой, значи ще имаш радости.

2. Увехнал шибой в съня ти, значи ще тъжиш за някой.