Петък, 27 Януари 2023

Шевна машина

1. Сънуваш ли шевна машина, значи използвате и разчитате на средства, с които разполагате в момента.