Събота, 19 Юни 2021

Шейна

1. Видиш ли в съня си шейна, значи че стремежа ти да вземеш под контрол събитията е обречен на провал.

2. Спускаш ли се в съня си с шейна, значи ти предстои да направиш нещо необмислено, да се влюбиш.

3. Теглиш ли насън натоварена шейна, значи ще имаш максимална изгода от дадена ситуация.

4. Возиш ли се насън на шейна, значи ти предстои да се осланяш напълно на нечий усилия, средства или грижи.