Петък, 19 Април 2024

Шега

1. Правиш ли шега в съня си, значи ти предстои да победиш лесно.

2. Шегуват ли се с теб насън, значи ще бъдеш излъган ще ти погодят номер.