Петък, 19 Април 2024

Шаяк

1. Шиеш ли в съня си нещо от шаяк, значи че постиженията ти са временни и неоспорими.

2. Носиш ли в съня си дреха от шаяк, значи ще имаш добро здравословно състояние и имоти.