Събота, 2 Декември 2023

Шах

1. Учиш ли се в съня си да играеш шах, значи няма да можеш да осъществиш намеренията си.

2. Празна шахматна дъска в съня ти предупреждава да бъдеш по – внимателен.

3. Видиш ли насън шахматни фигури, значи че прекалено много хора са замесени в плановете ти.

4. Гледаш ли в съня си как играят шах, значи ще бъдеш затруднен временно и това ще ти се струва, че няма да го превъзмогнеш.

5. Сънуваш ли, че ти играеш шах насън, значи че още не се знае какво е решението на проблемите ти.