Петък, 7 Август 2020

Сервирам

1. Ако насън сервираш, приготви се за много работа и трудна седмица.

2. Таблата за сервиране в съня ви показва че, донякъде сте се примирили с неправда и няма да се опълчите срещу нея.