Неделя, 3 Декември 2023

Село, селянин

1. Сънуваш ли себе си като селянин или селянка, значи ще имаш затруднения, които ще преодолееш.

2. Ако сънуваш, че си в родното си или познато село, значи ще имаш харчове, които не си предвиждал и ще се трудиш усилено.

3. Сънуваш ли че си в село, което не познаваш, значи ти предстоят тревоги за познат човек.

4. Видиш ли в съня си селянка или селянин, значи че някой ще се опитат да те компрометира.

5. Ръкуваш ли се или говориш със селянин или селянка, значи ще имаш безсмислен и голям спор.

6. Видиш ли в съня си много села, значи ще имаш усложнения, които не си очаквал.

7. Сънуваш ли бедно, отблъскващо или малко село, значи ти предстои беда.

8. Ако сънуваш голямо, хубаво село, значи ще бъдеш уважаван и ще забогатееш.