Петък, 23 Април 2021

Секта

1. Видиш ли насън член на секта, значи трябва да избягваш познанства и сдружения, които са съмнителни.

2. Член ли си или основател на секта, значи че в реалността ще бъдеш отхвърлен, неоценен, пренебрегнат.