Вторник, 6 Декември 2022

Секира

1. Изгубиш ли в съня си секирата си, значи ти предстоят поражения.

2. Използваш ли или видиш в съня си секира, значи трябва да се пазиш от опасности.