Неделя, 25 Септември 2022

Седло

1. Оседлаваш ли кон в съня си, значи очаквай добри времена, изпълнени с почит и уважение.

2. Видиш ли в съня си седло, значи ти предстои да те възнаградят, похвалят или изненадат.