Неделя, 3 Март 2024

Сеч, сечище, секач, сечеш

1. Сече ли някой дърва в съня ти, значи че някой ще те спъва без да иска.

2. Сънуваш ли сечище, значи ще разбереш за неприятна вест.

3. Сечеш ли дърва в съня си, значи ще имаш неприятности и затруднения.