Вторник, 28 Май 2024

Сдобряване, сдобряваш

1. Сънуваш ли, че се сдобряваш с някой, значи ти предстои радост.

2. Сдобряват ли се в съня ти, значи че роднините или близките ти ще благоденстват.