Вторник, 20 Октомври 2020

Счупен крак

1. Сънуваш ли счупен крак, ще имаш накърнено достойнство или липса на доверие.