Петък, 25 Юни 2021

Счупен крак

1. Сънуваш ли счупен крак, ще имаш накърнено достойнство или липса на доверие.