Четвъртък, 22 Октомври 2020

Съзвездие

1. Откриеш ли или видиш в съня си съзвездие, значи ти предстои да разбереш нещо важно за теб.