Четвъртък, 29 Октомври 2020

Съжаление

1. Изпитваш ли насън съжаление, скоро ще се радваш или гордееш за нещо.

2. Сънуваш ли, че те съжаляват или ти съжаляваш някого, трябва да се пазиш от врагове и съперници.