Неделя, 16 Май 2021

Съучастник

1. Имаш ли съучастник в съня си, значи не трябва да прехвърляш и бягаш от задълженията си.

2. Ако сънуваш, че си съучастник в престъпление, значи ще бъдеш неоснователно обиден.