Неделя, 9 Май 2021

Съперник, съперница

1. Имаш ли съперница или съперник в съня ти, значи ще имаш неприятности и ядове в любовния и личния живот.

2. Имаш ли в любовта си съперник, значи ще ти се наложи да се справяш с силни съперници в обществените си изяви или в бизнеса.