Четвъртък, 30 Ноември 2023

Санкция

1. Санкция (виж наказание).