Вторник, 7 Юли 2020

Самохвалство

1. Ако се сам си се хвалиш с нещо насън, някой ще се опита да провали плановете ти.