Вторник, 27 Юли 2021

Съкровище

1. Заравяш ли в съня си съкровище, значи ще се лишаваш и ще имаш щети.

2. Намираш ли насън съкровище, значи ти предстои да осъществиш твоя стара амбиция или желание.