Четвъртък, 22 Октомври 2020

Събуваш обувки

1. Обувки, че събуваш насън, значи ще бъдеш нежелан, както в къщи така и навън.