Четвъртък, 29 Октомври 2020

Събличаш

1. Ако сънувате, че някой се съблича - някой ще ви направи услуга; ако вие се събличате - деловите ви въпроси могат лесно да се изменят.