Неделя, 19 Септември 2021

Събличане

1. Сънувате ли, че се събличате, значи че деловите ви въпроси могат да се променят много бързо.

2. Сънуваш ли, че друг се съблича, значи ще ви направят услуга.