Петък, 30 Юли 2021

Изстрелване

1. Видиш ли в съня си изстрелване на ракета, значи ти предстои блестящо професионално развитие и скоростно признание от обществото.