Събота, 20 Април 2024

Избелване, Белина

1. Ако избелваш нещо в съня си, значи ще прикриваш недостатъци или допуснати гафове.

2. Ако друг избелва нещо, тогава някой ще ти се оправдава или ще се извинява.

3. Избелване на зъби в съня означава изглаждане на недоразумения между роднини.