Събота, 25 Септември 2021

Играчки

1. Подаряват ли ти играчки, означава че някой ще иска да те отклони от сериозните неща в живота и работното ти място.

2. Купуваш ли в съня си детски играчки, значи ще позволиш да те притесняват и ръководят близки хора.

3. Даваш ли насън играчки на деца, значи ти предстои щастие в семейството и разбирателство в къщи.