Събота, 20 Април 2024

Избелване

1. Избелваш ли нещо насън, значи ще прикриваш недостатъци или допуснати гафове.

2. Друг ако избелва нещо, някой ще ти се оправдава или извинява.

3. Избелване на зъби в съня означава изглаждане на недоразумения между роднини.