Сряда, 28 Юли 2021

Изстрел

1. Чуеш ли в съня си изстрел, значи нещо сериозно те застрашава.