Събота, 20 Април 2024

Изстрел

1. Чуеш ли в съня си изстрел, значи нещо сериозно те застрашава.