Понеделник, 22 Юли 2024

Изрезка

1. Събираш ли в съня си изрезки от хартия или изрязваш нещо от вестник, значи ти предстои да се боиш за бъдещето си или ще се грижиш за времето, когато остарееш.

2. Гориш ли в съня си изрезки от хартия, значи ти предстои да мизерстваш и да не бъдеш щастлив на стари години.