Петък, 30 Юли 2021

Изречение

1. Сънуваш ли, че някой друг пише изречение, означава че ти предстои да се захващаш със задължения, които не са по силите ти.

2. Чуваш ли в съня си, пишеш или изговаряш изречение, значи някой ще те излъже, ще се довериш на фалшиви обещания.