Четвъртък, 1 Декември 2022

Изпускане

1. Присъни ли ви се, че изпускате нещо, това може да е знак, че позволявате на шанса да се изплъзне от ръцете ви без да се опитате да то сграбчите.