Вторник, 16 Юли 2024

Изпразване

1. Изпразването насън говори за освобождаване от дълго потискани желания и задръжки.

2. Ще се освободите от предразсъдъците, които обществото ви налага.