Четвъртък, 17 Юни 2021

Изнемощял

1. Изнемощял (виж изтощен).